Elektro Magazijn
Image default
Bedrijven

Een explosiegevaarlijke omgeving

Situaties (met name op werkgebied) waar gas- en ontploffingsgevaar een aanzienlijke rol speelt, dienen te voldoen aan richtlijnen die hiervoor in het leven zijn geroepen. Deze Europese richtlijn noem je ATmosphere Explosible. Een organisatie of bedrijf die te maken hebben een explosiegevaarlijke omgeving dient dan bepaalde maatregelen te nemen zodat de medewerkers kunnen werken op een zo veilig mogelijke manier. Een deel van de normen die vastgelegd zijn in de richtlijnen, bestaan uit het opleiden van werknemers gedurende trainingen in werken binnen een mogelijk gevaarlijke werkomgeving.

Twee Europese richtlijnen

Er zijn binnen de Europese Unie twee richtlijnen opgesteld. Dit zijn de zogenaamde ‘ATEX’ richtlijnen. Deze richtlijnen dient elk land binnen de Europese Unie op te nemen in de nationale wetgeving. Je kunt deze richtlijnen in Nederland tegenkomen in de ARBO-wetgeving en de Warenwet. De ene ATEX richtlijn is bedoeld voor fabrikanten met name. In deze richtlijn is bepaald aan welke norm een apparaat of product (in een risicovolle omgeving) moet voldoen. De andere richtlijn heeft betrekking op veiligheidseisen die een werkgever bijvoorbeeld kan treffen, zodat er veilig gewerkt kan worden in een explosiegevaarlijke omgeving.

Zo dienen gebieden waarin kans is op explosies ingedeeld te worden in zones. Daarnaast moeten binnen diezelfde gebieden aangegeven zijn welke explosieve stoffen aanwezig zijn en in welke mate. Tevens dienen installaties (bijvoorbeeld van een radiografische zender zoals de Nova S) door specifiek getrainde medewerkers worden aangelegd. Tot slot is de werkgever verantwoordelijk voor het trainen en opleiden van de werknemers. De werknemer dient exact te weten wat er moet gebeuren in een mogelijk bedreigende situatie.

Zenders

Een radiografische zender zoals de Nova S, zorgt voor dé perfecte besturing van allerlei installaties op het gebied van werkomgevingen waarin explosiegevaar een rol speelt. Deze radiografische zenders zijn niet alleen duurzaam, maar tevens efficiënt, betrouwbaar en veilig. Zo bestaat de NOVA serie uit compacte zenders die prima tegen een stootje kunnen. De zenders hebben een groot bereik en kunnen bevestigd worden aan een riem waardoor je veel bewegingsvrijheid hebt. De accu’s zijn oplaadbaar. Het op afstand besturen van allerlei installaties was nog nooit zo fijn en handig.

https://www.hetronic.nl/radiografische-zenders/nova-s-serie/