Elektro Magazijn
Image default
Dienstverlening

Een hoogwerker keuring laat je professioneel uitvoeren bij ekh.nl

Bij ekh.nl wordt er gestreefd naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van veiligheid omtrent hijs- en hefmaterialen. Vandaar dat er een hoogwerker keuring ook altijd wordt uitgevoerd onder strikte eisen die hieraan worden gesteld. Hijsen en heffen zijn twee losse onderdelen. Wanneer er wordt gekeken naar hijsen gaat het over het omhoog brengen van een last door middel van een takel. Wanneer er wordt gekeken naar het heffen van middelen gaat het meer om hefwerktuigen. Ondanks dat deze onderdelen verschillend zijn zorgt de hoogwerker keuring ervoor dat er wordt gekeken naar de kwaliteit en de staat van beide onderdelen, want het draagt allebei bij aan een betere veiligheid van de apparatuur die wordt gebruikt. De middelen waarmee wordt gewerkt zijn allebei middelen die gevaar kunnen opleveren en daarom moet hier een goede blik op worden geworpen tijdens de hoogwerker keuring die wordt uitgevoerd door een keurder van ekh.nl.

EKH-keuringen

De hoogwerker keuring zal worden uitgevoerd door dit bedrijf, omdat zij zijn aangesloten bij de hijs- en hef bond. Erkende keurmeesters gaan aan de slag met de keuringen en voldoen aan alle wetten- en regelgevingen die hieraan verbonden zijn. Je kunt onderscheid maken in twee diverse onderdelen van de apparaten en machines. Dat betekent een keuring onder de haak en een keuring boven de haak. Kijk je naar de onderdelen onder de haak, dan heeft dit voornamelijk te maken met het kettingwerk van de machines, de staalkabels die er worden gehanteerd en de trucks, maar daar komt nog veel meer bij kijken.

Onder en boven de haak

Wordt er tijdens een hoogwerker keuring gekeken naar de zaken boven de haak, dan komen er weer andere dingen en eisen aan het licht. Dit betreft vooral de kranen die er worden gebruikt. Je kunt het ook wel onderscheiden in de grote machine, boven de haak, en de kleine onderdelen, onder de haak. Beide zaken zijn onwijs belangrijk tijdens een hoogwerker keuring en worden door de keurmeesters dan ook vakkundig gecontroleerd zodat er geen gevaarlijke situaties kunnen ontstaan.