Elektro Magazijn
Image default
Eten en drinken

Voedselthermometer conform HACCP

De HACCP is een manier om de risico’s te inventariseren rondom voedselveiligheid. Door op een correcte manier hiermee om te gaan, kunnen bedrijven voorkomen dat de veiligheid van het voedsel in gevaar komt. Ieder bedrijf die te maken heeft met een dagelijkste verwerking van voedsel is wettelijk verplicht om een HACCP-plan op te stellen.

Dit is een plan waarin de mogelijke risico’s staan beschreven. Eén van de belangrijkste voorwaarden voor een goed HACCP-plan is de temperatuur registratie. Dit kunt u op verschillende registreren, waar wat is nou de meest efficiënte manier?

Meten is weten

Een HACCP thermometer is een mooi stuk gereedschap die u kan helpen bij de temperatuur registratie van uw producten. Tijdens de dagelijkse werkzaamheden zijn er een aantal moment die belangrijk zijn voor een correcte uitvoering van de temperatuur registratie. Tijdens de ontvangst van goederen dient u de temperatuur te meten en te registreren.

Zo weet u zeker dat de temperatuur van de producten is gewaarborgd. Ook tijdens de verwerking van uw producten, is een correcte meting noodzakelijk. Zorg ervoor dat de koelketen dicht blijft en meet uw producten bij iedere stap binnen deze koelketen.
Met de thermometer kunt u op een gemakkelijke en snelle manier de temperatuur van uw producten meten.

U neemt het product en legt deze voor u neer. Dan pakt u de thermometer en steekt deze in het product. Binnen een aantal seconden verschijnt de temperatuur op de display. Vervolgens kunt u dit noteren op uw HACCP-lijst. Voldoet de temperatuur niet aan de wettelijke norm? Dan kunt u passende actie ondernemen.

De HACCP-thermometer

Een correcte temperatuurmeting is van onmisbare waarde in een goed HACCP-plan, daarom is het van groot belang dat u beschikt over een goede thermometer die voldoet aan alle eisen.
Het is belangrijk dat uw thermometer snel de temperatuur kan meten, dat hij eenvoudig is in het dagelijks gebruik en dat de meting exact is.

Uiteraard is de exacte meting de allerbelangrijkste eigenschap van een goede thermometer. Ook moet de thermometer jaarlijks worden gekalibreerd. Dat wil zeggen dat de thermometer wordt gecontroleerd op zijn functioneren.

Pas als aan alle bovenstaande criteria is voldaan, kunnen we spreken van een HACCP-thermometer.

Thermapen

Wij hebben voor al uw wensen de passende oplossing!

Het grootste gevaar in de voedselindustrie is kruisbesmetting. Onze thermometers zijn onderverdeeld in verschillende categorieën, te herkennen aan hun eigen kleur. De Thermapen is een thermometer die voldoet aan alle eisen, met recht een echte HACCP-thermometer.

Neem geen risico en kies voor voedselveilig, kies voor de Thermapen.

https://www.thermapen.nl/