Elektro Magazijn
Image default
Zakelijk

5 dingen die voor een creatieve werkplek kunnen zorgen

Het hebben van goede ideeën is niet voldoende om een creatieve werkplek te creëren of om de werkomgeving creatiever te maken en echte innovaties te creëren die de problemen van de toekomst oplossen. Bepaalde voorwaarden zijn nodig om ideeën te doen ontstaan en vervolgens in praktijk te brengen. Een creatieve werkplek in de breedste zin van het woord is daarbij belangrijk.

1. Aanmoediging

Opdat mensen nieuwe ideeën zouden durven hebben en vooral met anderen zouden delen, is in het bedrijf een “ideeënvriendelijke” basishouding nodig, die door de managers actief wordt uitgedragen. Hoe kun je zien dat nieuwe ideeën positief worden gewaardeerd en welkom zijn? Een teken van een creatief-vriendelijke werksfeer is dat leidinggevenden voldoende ruimte geven aan de creatieve idee-vormingsfase en de daaropvolgende evaluatie en ook ideeën overnemen. Regelmatige feedback en lof maken ook deel uit van het proces!

2 Autonomie

Je mag jezelf gelukkig prijzen als managers hun teamleden de grootst mogelijke vrijheid geven als het gaat om het ontwikkelen van oplossingen voor komende uitdagingen of duurzame ideeën. Vooral in de creatieve fase van ideeën is het belangrijk dat werknemers onbevangen kunnen beginnen zonder de kritische blik van hun superieuren in hun nek te voelen hijgen of na korte tijd de vraag te horen krijgen of het wel “de moeite waard” is. Een dergelijke houding smoort creativiteit in de kiem en leidt tot ontevredenheid bij collega’s en zeker niet tot een creatieve werkplek.

3 Middelen

Net als bij het aspect aanmoediging zijn voldoende uitrusting, tijd en ruimte nodig om creativiteit tot bloei te laten komen. Middelen houden ook in dat speciale ruimten kunnen worden gebruikt voor brainstormsessies, dat creatieve materialen beschikbaar zijn of dat bepaalde fasen in de agenda zijn gereserveerd voor creatief werk. Maar ook bijscholing maakt deel uit van dit aspect, omdat werknemers nieuwe creatieve technieken kunnen leren en deze vervolgens in hun eigen bedrijf in praktijk kunnen brengen.

4 Uitdagingen

Als je je jarenlang te weinig uitgedaagd voelt en alleen maar dingen volgens het boekje mag doen, zullen ideeën uiteindelijk opdrogen – vooral als ze subjectief als onwenselijk worden ervaren. Wie echter aan de verwezenlijking van gezamenlijk ontwikkelde doelstellingen mag werken, ervaart zichzelf als zelfeffectief en de motivatie en de inzet nemen bijna automatisch toe. Het is belangrijk dat dergelijke doelstellingen niet eenvoudigweg “van bovenaf” worden meegedeeld, maar dat iedereen persoonlijk betrokken wordt bij de ontwikkeling van doelstellingen en manieren om deze te bereiken.

5 Geen belemmeringen/Toegankelijkheid

Onder toegankelijkheid wordt in dit geval verstaan alles wat een actief beoefende creatieve cultuur in de weg staat, bijvoorbeeld te veel controle “van bovenaf”, negatieve beoordeling van werknemers die ideeën uiten of al te hiërarchische structuren. Mensen durven vaak hun ideeën niet in te brengen in een grote groep als er managers aanwezig zijn voor wie zij zich niet in verlegenheid willen brengen.

Misschien wel de belangrijkste succesfactor voor creativiteit op de werkplek: leiders. Alleen als creativiteit echt gewenst en aangemoedigd wordt aan de top van een bedrijf, kan datgene wat wij voor onze toekomst nodig hebben – nieuwe ideeën en echte innovatie – aan de basis ontstaan.

Creativiteit begint met de juiste instelling

De wijdverbreide overtuiging dat iemand geen creativiteit heeft, belemmert creatief denken. Slechts vier op de tien werknemers zien zichzelf als creatief. Van die vier vinden minder dan twee dat ze hun creatieve potentieel waarmaken. Toch is creativiteit geen eigenschap, maar een vaardigheid. Het menselijk brein is gebouwd voor het innovatief oplossen van problemen. Dus met een paar trucjes en een beetje oefening kan iedereen zijn vindingrijkheid vergroten.