Elektro Magazijn
Image default
Zakelijk

Verschillende soorten adembescherming

Verschillende soorten adembescherming

Als er gevaarlijke stoffen vrijkomen op de werkplek, is het belangrijk om jouw longen te beschermen. Dit kun je doen door adembescherming te dragen. Er zijn veel verschillende vormen van adembescherming voor dit doel beschikbaar, die in twee hoofdcategorieën kunnen worden onderverdeeld: afhankelijk en onafhankelijke adembescherming. Maar, wat is nu precies het verschil?

Afhankelijke adembescherming

Wanneer je te maken hebt met gevaarlijke stoffen, moet je er zeker van zijn dat je een betrouwbare manier van ademen hebt. Het gebruik van een filter om de lucht te reinigen voordat deze door de gebruiker wordt ingeademd, zorgt ervoor dat je over schone lucht beschikt, ongeacht wat er om je heen gebeurt. Daarom is afhankelijke adembescherming zo belangrijk.

Afhankelijke adembescherming maakt gebruik van een filter om de omgevingslucht te reinigen voordat deze door de gebruiker wordt ingeademd. Dit type bescherming wordt vaak gebruikt in omgevingen waar giftige dampen of gassen voorkomen die schadelijk kunnen zijn als ze worden ingeademd. Het filter verwijdert de slechte lucht en laat alleen schone lucht door naar je longen.

Typen stof- en gasfilters

Luchtfilters kunnen worden onderverdeeld in twee soorten: stoffilters en gasfilters. Maar je kunt deze twee soorten luchtfilters ook combineren om het beste resultaat te bereiken. Een eenvoudig stofmasker is voldoende om je tegen stof en micro-organismen te beschermen.

Om jezelf tegen gassen of dampen te beschermen, kies je een half- of volgelaatsmasker met een filter dat op het gas in kwestie van toepassing is. Als je het beste van het beste wilt wat betreft comfort, kun je een gemotoriseerd systeem zoals een aanblaassysteem gebruiken, dat de lucht actief laat circuleren en daardoor een groter ademcomfort biedt.

Onafhankelijke adembescherming

Onafhankelijke adembescherming is nuttig wanneer de lucht ter plaatse echt onbruikbaar is. Dit soort ademhalingsapparatuur kan nodig zijn in situaties waarin de lucht te veel of te weinig zuurstof bevat, of wanneer er levensbedreigende gassen, zoals koolmonoxide, in de lucht aanwezig zijn. Dit type ademhalingstoestel heeft zijn eigen luchttoevoer en filters, zodat je je geen zorgen hoeft te maken over een tekort aan lucht of het vervangen van het filter. Je kunt een onafhankelijk beademingstoestel zonder problemen gedurende lange perioden gebruiken.