Elektro Magazijn
Image default
Zorg

HollandZorg: dé ziektekostenverzekeraar voor tijdelijke, buitenlandse werknemers

Komt u binnenkort werken in Nederland als buitenlander? We leggen u stap voor stap uit wat u de komende tijd te doen staat. We baseren ons hierbij op de informatie die we lazen op www.hollandzorg.nl, dé ziektekostenverzekeraar voor tijdelijke, buitenlandse werknemers.

Verblijfsvergunning

Om tijdelijk in ons land te mogen werken is een verblijfsvergunning nodig, tenzij u uit een land binnen de Europese Unie of uit Liechtenstein, Noorwegen, IJsland of Zwitserland komt. Het aanvragen van een verblijfsvergunning regelt u bij de Immigratie- en Naturalisatiedienst.

Inschrijven bij de gemeente

U komt hier werken en wonen en daarom moet u zich inschrijven bij de gemeente. U krijgt bij de inschrijving in de Basisregistratie Personen (BRP) een Burgerservicenummer. Zo’n BSN heeft u – in combinatie met een DigiD – nodig om als burger met allerlei overheidsinstanties te communiceren. Aan de inschrijving zijn geen kosten verbonden. Er zijn overigens twee registratiemogelijkheden:

– ingezetene voor degenen die 4 maanden of langer in Nederland verblijven;

– niet-ingezetenen voor personen die korten dan 4 maanden hier komen werken.

Het afsluiten van een zorgverzekering Nederland

Een zorgverzekering voor buitenlander in Nederland is voor iedereen verplicht.  Dus ongeacht het land waar u vandaan komt en de duur van uw verblijf. Bent u in uw thuisland al verzekerd voor zorgkosten? Ook voor u wordt geen uitzondering gemaakt; u moet een Nederlandse basiszorgverzekering afsluiten. De zorgverzekeraar zal in ieder geval naar uw BSN-nummer vragen, dus regelt u dat eerst. Zodra de verzekering is ingegaan, heeft u recht op vergoedingen van de meest noodzakelijke medische zorg. Voorbeelden zijn bezoekjes aan de huisarts, spoedeisende hulp en een opname in het ziekenhuis. Overigens is de dekking van de basis ziektekostenverzekering voor iedereen hetzelfde. Ieder jaar op nieuw stelt de overheid vast waartegen / waarvoor we wel en niet verzekerd zijn. De zorgverzekeringsmaatschappijen onderscheiden zich op de volgende punten: de vergoedingsbedragen, de keuzemogelijkheden wat betreft ziekenhuizen, artsen en behandelingen en de service. Verwacht u van bepaalde zorg gebruik te moeten maken? We raden u aan een aanvullende verzekering af te sluiten. U zorgt er zo voor dat u in aanmerking komt voor extra vergoedingen. Bij HollandZorg heeft u de keuze uit Start, Extra, Top en Plus.

In een volgend artikel lichten we de afzonderlijke pakketten van de zorgverzekering arbeidsmigranten toe en gaan we in op het meeverzekeren van gezinsleden en het aanvragen van zorgtoeslag.

https://www.hollandzorg.com/nl