Elektro Magazijn
Image default
Aanbiedingen

Valnet of dakrandbeveiliging helpen je veilig werken

Als eerste veiligheidsmaatregel kun je zeggen dat zelf opletten één van de maatregelen is die je helpen bij veilig werken op grote hoogte. Maar als je druk of intensief bezig bent, kan het zijn dan zelf opletten niet voldoende is. Je kan zomaar even je eigen veiligheid vergeten. Daarom is een goede uitrusting in de vorm van een valnet of dakrandbeveiliging maar ook persoonlijke beschermingsmiddelen altijd aan te raden. Persoonlijke valbeveiliging moet overigens gezien worden als een laatste redmiddel, in alle opzichten. Het is namelijk echt geen pretje om op grote hoogte aan een kabel te bungelen terwijl je je net verstapt hebt dicht bij een dakrand.

Wanneer is een valnet of dakrandbeveiliging ten behoeve van valbeveiliging verplicht?

Wanneer je meer dan 2,5 meter boven de grond én minder dan 4 meter van de rand van een dak werkzaamheden moet (laten) uitvoeren, is valbeveiliging volgens de Arbowetgeving verplicht. Het heeft echter niemands voorkeur om persoonlijke valbeveiliging in de vorm van werken aan een kabel, lijn of veiligheidsharnas (persoonlijke beschermingsmiddelen) toe te passen. Bij vragen kan je contact opnemen met valnet expert profall.nl

Kies je toch voor deze optie onderzoek dan eerst het volgende

  • Is het noodzakelijk om op hoogte en/ of dicht bij de dakrand te werken?
  • Een toepassing van een vrijheidsbeperkende veiligheidslijn voorkomt dat een werknemer te dicht bij de dakrand komt, is het mogelijk zo’n veiligheidslijn toe te passen?
  • Is een vangnet een goede optie om vallende werknemers op te kunnen vangen bij een onverhoopte valpartij?

Bovengenoemde veiligheidsmaatregelen wordt collectieve valbeveiliging genoemd. Deze hebben altijd de voorkeur boven persoonlijke valbeveiliging. Mocht collectieve niet voldoende bescherming tegen valpartijen bieden, dan is persoonlijke valbeveiliging noodzakelijk.

Een valpartij van lage hoogte is gevaarlijker dan je denkt

Alleen zo’n veiligheidslijn is zeker niet genoeg beveiliging voor welke valpartij dan ook. Door een val komt er vrij veel kracht vrij die een veiligheidslijn alleen niet kan opvangen. Het lichaam moet de kracht dan helemaal zelf opvangen, wat ernstig letsel kan veroorzaken. Iemand die 100 kg weegt, moet een kracht van 660 kg tijdens een val verwerken. In de combinatiesystemen zit de werklijn daarom vast aan een valdemper. Een goede valdemper kan de valkracht verminderen tot ‘slechts’ 130 kg.

https://www.profall.nl/