Elektro Magazijn
Image default
Auto's en Motoren

De voordelen van een elektromotor

In dit artikel gaan we in op de voordelen van de elektromotor ten opzichte van de brandstofmotor. In het bijzonder komt de elektrische buitenboordmotor aan de orde. Maar eerst wat is een elektromotor.

Wat is een elektromotor

Een kort antwoord op de vraag wat een elektromotor is, dat het een apparaat is dat elektrische energie omzet in de roterende beweging van een as. Het gebruikt daarvoor het elektromagnetisme. Er zijn elektromotoren die werken op wisselstroom, zoals het elektriciteitsnet dat levert, en op gelijkstroom, dat bijvoorbeeld van een accu komt. Het gebruik van elektromotoren neemt toe, door de toepassing ervan in allerlei voertuigen. Denkt u maar aan de relatief recente toepassing in de elektrische auto en de elektrische fiets. Maar al veel langer worden ze gebruikt in treinen en trams. Maar ook op het water zijn ze meer te zien (want horen doet u ze niet), namelijk in de vorm van een elektrische buitenboordmotor.

Pluspunten van de elektromotor

De reden dat de overheid het gebruik van elektromotoren stimuleert als vervanging van brandstofmotoren, is het milieu. Verbrandingsmotoren genereren CO2-uitstoot. CO2 is een veroorzaker van het broeikaseffect en dus indirect van de klimaatverandering. Daar komt nog bij dat de bronnen van fossiele brandstoffen, zoals aardgas en -olie, ooit raken uitgeput. Andere voordelen van elektromotoren zijn de stilheid, goede acceleratie, hoge efficiëntie, gering onderhoud en grote betrouwbaarheid.

De elektrische buitenboordmotor

Het is van een buitenboordmotor zeer prettig, als die weinig lawaai maakt. Het goede nieuws van het elektrische type is zijn stilheid. Als u een natuurliefhebber bent, dan is lawaai hinderlijk, terwijl u eigenlijk van de rust wilt genieten. Ook trilt een elektromotor normaliter niet. Bovendien kunt u varen, waar lawaai niet is toegestaan. Verder gelden natuurlijk alle andere voordelen, die eerder voor elektromotoren in hun algemeenheid werden genoemd.

Typen elektrische buitenboordmotoren

Bij elektrische buitenboormotoren kunnen de volgende typen worden onderscheiden:

  • Als vervanger van de brandstofmotor. Het vermogen dat ze voortbrengen is vergelijkbaar met die van een brandstofmotor.
  • De fluistermotor. Dit is een kleine elektromotor, die vaak naast een sterkere brandstofmotor wordt gebruikt. Laatstgenoemde is voor de lange afstanden en de fluistermotor om ergens langzaam rond te varen, bijvoorbeeld om te vissen. Ze worden ook wel bijmotor genoemd.
  • Boegmotor. Zo’n motor wordt letterlijk op de boeg van een boot gemonteerd. Ze kunnen tamelijk geavanceerd zijn, met allerlei hulpmiddelen. Ze zijn niet echt bedoeld voor de vrijetijdsvaarders.
https://www.justmarine.nl/elektromotoren.html