Elektro Magazijn
Image default
Zakelijke dienstverlening

Wat is er verplicht voor een omgevingsvergunning?

Het geologische onderzoek is eigenlijk alleen nodig wanneer u een of meer woningen wilt gaan bouwen op plaatsen waar dat gewoonlijk niet is toegestaan en waar nog geen onderzoek is gedaan. Maar ook op plaatsen waar tijdens het begin van de bouwwerkzaamheden, zeg maar de eerst spaden in de grond, sporen worden gevonden van activiteiten uit het verleden. Dat verleden hoeft helemaal niet zo ver achter ons te liggen. Ook wanneer er sporen gevonden worden uit bijvoorbeeld de Tweede Wereldoorlog kan de bouw tijdelijk stilgelegd worden voor archeologisch onderzoek. De derde mogelijkheid is wanneer u een gat graaft in de achtertuin van uw huis, en daarbij beenderen tegenkomt. De bedoeling is dan na te gaan of het om menselijke beenderen gaat, en hoe oud ze zijn. Zijn ze jonger dan het gebouw dat bij de achtertuin hoort, dan zal een politieonderzoek plaatsvinden.

Hoe uitgebreid kan een archeologisch onderzoek worden?

Dat is afhankelijk van de vondst. Worden er resten van een gebouw gezien dan zal het gaan om een groot terrein. Als het gaat om de vindplaats van een tijdelijk kamp van mensen uit de oertijd is het terrein minder groot. Natuurlijk zijn er ook andere beperkingen mogelijk, zoals bestaande gebouwen in de omgeving. De plaats zal ook de kosten mee bepalen. Een geologisch onderzoek in het hartje van Amsterdam zal meer geld kosten dan een vindplaats op de Veluwe.

Een inschatting van die kosten archeologisch onderzoek omgevingsvergunning is niet eenvoudig

De kosten archeologisch onderzoek zijn gewoonlijk een onderdeel van de omgevingsvergunning. Die moet u aanvragen voordat u begint aan de werkzaamheden. Dat betekent, de gemeente zal als eerste een blik op het terrein werpen, al is dat alleen maar in administratieve zin. Een zogeheten bureauonderzoek moet bepalen of in gebieden die zijn opgenomen in een bestemmingsplan archeologische vondsten te verwachten zijn. Als dat zo is moet de aanvrager van de omgevingsvergunning de kosten archeologisch onderzoek dragen. Of er overigens verder onderzoek gedaan moet worden bepaald een programma van eisen. De gemeenst stelt dat programma op. Het proces is tot nog toe zonder kosten voor de toekomstige bouwheer. Dan moet bepaald worden of de vondsten geconserveerd en mogelijk verwijdert kunnen worden. Als het mogelijk is de vindplaats te behouden zal het betrokken museum of onderzoeksinstituut een deel van de kosten dragen.

U zult uiteindelijk wel een rekening krijgen

Maar de kosten archeologisch onderzoek omgevingsvergunning blijven bij de bouwheer. En een bureauonderzoek kan vijfhonderd tot duizend euro gaan kosten. Een onderzoek waarbij gaten geboord worden om de grond te onderzoeken zal u ongeveer duizend euro afhandig maken. Het verdere onderzoek, proefsleuven en opgravingen is de grootste kostenpost, tot wel vijftigduizend euro. Als bouwheer bent u verplicht mee te werken aan een archeologisch onderzoek. U kunt natuurlijk ook de koop niet door laten gaan, maar ook daar zijn kosten aan verbonden. Archeologisch onderzoek is wel nodig, en het is een deel van onze geschiedenis die teruggevonden wordt, dus is het belangrijk.

https://transect.nl/